STARTSIDA   KONTAKTA
TEAMET
BILEN
STRATEGI
ÄGARNA
SPONSORER
ÖVRIGT
GÄSTBOK
Förare
Föraren är en viktig del i strategin att vinna ett lådbilsrace. En förare måste
ha alla de egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik lådbilsförare.
Egenskaper som kännetecknar en framgångsrik lådbilsförare är naturlig snabbhet,
känsla och kyla. Dessutom är det en fördel om föraren har de tekniska
kunskaperna om de fysiska lagarna som styr och påverkar en lådbil under ett
lådbilsrace.

Normalt ställs man inför två alternativ när man skall rekrytera en lådbilsförare.
Det ena alternativet är att helt enkelt köpa över en etablerad och dokumentad
framgångsrik lådbilsförare. Det är dyrt men ofta ett säkert kort. Det andra att
chansa och ta en snabb men oetablerad lådbilsförare.

Vi valde en tredje strategi. Eftersom vår pappa saknar ovanstående egenskaper
och varken är etablerad eller särskilt snabb erbjöd vi honom att köpa sig en
förarplats. För att inte utnyttja honom allt för mycket - han är ju trots allt vår
pappa - erbjöd vi honom också en ägarandel på 1/3 i team De tre matadorerna.

Bilen
Lådbilens snabbhet avgörs främst av dess vikt, acceleration, topphastighet och
bromsar. Totalvikt, viktfördelning, tyngdpunkt, aerodynamik, materialval samt
inställningar av toe-in, camber och casting avgör lådbilens prestanda. Valet av
material, konstruktion och inställningar tillsammans med vald taktik avgörs av
banans karaktär. Hur väl sedan banans karaktär kan tolkas in tillsammans med
förarens prestation avgör sedan tävlingsresultatet.

Strategi
Många gånger avgörs lådbilsracen av den strategi man valt. Vi har valt en strategi
som går ut på att komma bland de tre bästa teamen i varje bedömningsmoment.
De tre bedömningsmomenten är: lådbilen och teamets kreativitet (1/3), lådbilens
sluttid i mål (1/3) och teamets förmåga att tillfredsställa publiken (1/3). Målet
är att komma bland de tre bästa teamen i varje moment. Vår bedömning är detta är
en vinnande strategi som ger oss goda chanser till en slutseger i Red Bulls
lådbilsrace.